מנציחים את בננו, אחינו וחברינו רס"ל אלקנה נוילנדר


Commemorating Elkana Newlander

מנציחים את בננו, אחינו וחברינו

רס"ל אלקנה נוילנדר

Commemorating our son, brother and friend

Sergeant 1st Class Elkana Newlander

כותבים ספר תורה לזכרו

Writing a Sefer Torah in his memory


The Ari Fuld Project is a registered Amuta (NGO) in Israel ID# 580672897 (with Tofes 46)

and a registered 501(c)(3) charity in the US: 83-3571366


For large donations, or donations by check, please contact us directly.